Cikkek

Uszoda-Bazin de înot - Actualități/Újdonságok

 

 

Informații curente/Friss információk

 

 

Acte necesare pentru programări/

 ART 20. din regulament

     Înscrierea cursanţilor. Documente necesare:

-       copie certificat de naştere ;

-       adeverinţă medicală cu menţiunea "Apt pentru efort fizic", și "Apt pentru bazin" la un interval de 90 zile;

-       cerere de înscriere ;

-       declaraţie din partea părintelui precum că a luat la cunoştinţă de Regulamentul bazinului, norme de comportare, interdicţii şi obligaţii.