Foarte inportant!

                                             PROGRAM AUDIENȚE DIRECTOR

 

Luni 10-12

Miercuri 16-18

Vineri 9-11

Director,

Prof. Okos-Rigó Dénes


ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ADY ENDRE” SÂNCRAIU

ANUNȚ IMPORTANT!

 

 

            Având în vedere OUG nr. 113/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora precum și adresa nr. 9920/17.08.2020  al Instituției Prefectului-Județul Cluj privind întocmirea listei cu beneficiarii, vă comunicăm următoarele:

Tichetele  sunt  emise  pe  format  electronic  si  pot fi  folosite  pentru cumpararea  de  materiale  scolare, cum ar fi articole de papetarie, caiete, stilouri, articole pentru pictura, ghiozdane  si  alite  lucruri  necesare  in  scoli  si  gradinita, precum si articole  vestimentatie. Tichetul  social  pe  suport  electronic  va  fi  pe  numele  reprezentantului  familiei  sau  pe  numele  reprezentantului  legal  al copilului.

Între 02.09.2020 și 10.09.2020 persoanele interesate vor depune la compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Comunei  Sâncraiu următoarele documente în vederea acordării tichetelor sociale pe suport electronic  pentru sprijin educațional în valoare de 500 lei/an școlar.

Documente necesare:

         Formular tipizat (disponibil la sediul Primăriei)

         Acte doveditoare privind veniturile realizate de  membrii de familie, eliberate de angajator, de organele fiscal sau de alte autorități compenente - venit lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an este de până la 1.115 lei (pentru elevii din ciclul primar și gimnazial), respectiv 284 lei (preșcolari)

         Acte de identitate ale părinților

         Certificatele de naștere ale copiilor

         Dovada înscrierii la grădiniță/ școală

         Certificate de căsătorie părinți

         Certificate de deces părinți (unde este cazul)

Informații la numărul de telefon : 0746215157 

ANUNȚ!

 

Anunț concurs pentru post contractual

 

Școala Gimnazială „Ady Endre” Sâncraiu cu sediul în: localitatea Sâncraiu, nr.308, județul Cluj organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

-      Denumirea postului: Un post vacant de secretar I.A , personal didactic auxiliar cu 0,5 normă -perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

- nivelul studiilor: medii cu diplomă de bacalaureat

- vechime în specialitate:minim 1 an în domeniu

 Data,ora şi locul concursului:

-                     proba scrisă în data de 28.09.2020,ora 10.00 la sediul  instituției;

-                     proba practică în data de 28.09.2020,ora 14.00, la sediul instituției;

-                     proba interviu în data de 29.09.2020,ora 10.00, la sediul instituției;

Perioada la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 07-18.09.2020, între orele 12.00-14.00, la sediul instituției.

Date contact: 0787-279815

 

 

Anunț concurs pentru post contractual

 

Școala Gimnazială „Ady Endre” Sâncraiu cu sediul în: localitatea Sâncraiu, nr.308, județul Cluj organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

-      Denumirea postului: Un post vacant de bibliotecar IA , personal auxiliar cu 0,5 normă -perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

- nivelul studiilor: medii cu diplomă de bacalaureat

- vechime în specialitate:nu necesită

 Data,ora şi locul concursului:

-                     proba scrisă în data de 28.09.2020,ora 10.00 la sediul  instituției;

-                     proba practică în data de 28.09.2020,ora 14.00, la sediul instituției;

-                     proba interviu în data de 29.09.2020,ora 10.00, la sediul instituției;

Perioada la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 07-18.09.2020, între orele 12.00-14.00, la sediul instituției.

Date contact: 0787-279815