Foarte inportant!

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ADY ENDRE” SÂNCRAIU

 

ANUNȚ!

 

PROGRAMUL  DE  COMPLETARE  A  CERERILOR  TIP  DE  ÎNSCRIERE  ÎN  CLASA PREGĂTITOARE  PENTRU  ANUL  ŞCOLAR  2020/2021

 

ETAPA   I.

 

Nr. crt.

Data

Ora

1.

Marți , 10. 03.2020

între  15,30-17,30

3.

Joi , 12.03.2020

16,00 – 17,00

4.

Luni, 30.03.2020pt .

cei care solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ, decât şcoala de circumscripţie

 

15,30 – 17,00

 

·       Acte necesare pt. înscriere:

-Cartea de identitate a  părintelui / tutorelui legal care se prezinta la înscriere -original şi copie

- certificat de naştere pentru copil – original şi copie

- rezultatul evaluării psihosomatice (dacă este cazul)

·        Cererea tip care se completează pe loc în unitate (după  care trebuie validată la  unitatea respectivă)

                                                          

                                                                           COMISIA DE  ÎNSCRIERE

 

  Structura anului școlar cuprinde semestrul I (9 septembrie  - 20 decembrie 2019) şi semestrul al II-lea (13 ianuarie - 12 iunie 2020).

Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel: 

  • vacanţa de iarnă (21 decembrie 2019 - 12 ianuarie 2020)
  • vacanţa de primăvară (4 aprilie - 21 aprilie 2020)
  • vacanţa de vară (13 iunie - data din septembrie 2020 la care vor începe cursurile anului şcolar 2020 - 2021)

Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 26 octombrie - 3 noiembrie 2019. 

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar se încheie în data de 29 mai 2020, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 5 iunie 2020.

Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat în perioada 7 octombrie 2019 - 29 mai 2020, pe baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor. Desfășurarea programului „Şcoala altfel” nu coincide cu perioada alocată susţinerii tezelor semestriale. Acestea vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin trei săptămâni înainte de finalul semestrului. Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se organizează, în general, în perioada vacanţei de primăvară, potrivit unui calendar specific.