Iskolánk Krónikája


Iskola a megmaradásért

   

Valamikor a XVII. század kezdetén, a honfoglaló magyarokkal érkező Ond törzsből származtatott Kalota nemzetség kési utódai úgy döntöttek, iskolát alapítanak Kalotaszentkirály-Zen-telkén, és tanítót alkalmazva megteremtik a művelődés lehetőségét a közösség felnövekvő nemzedékei számára. Nem tudhatjuk, milyen megfontolások vezérelték őseinket, de ma már tényként állítható, sorsdöntő határozatot hoztak. Nehezen elképzelhető ugyanis, hogy egy közösség képes legyen átvészelni megannyi megpróbáltatást kiművelt fők hiányában, erős hit, közösségi akarat és tudat nélkül. Bár tatár, török és román csapatok többször is pusztítottak e vidéken felperzselve, az utolsó házig lerombolva a falut, az főnixmadárként poraiból mindig újraéledt, mert a legnehezebb időkben is akadtak emberek, kik rendelkeztek a szükséges intelligenciával, kikben megvolt az akarat és az elhívatottság az embert próbáló feladatok elvégzésére.

Az itt élő emberek zsigereikben érzik a Wass Albert által megfogalmazott gondolatok igazságtartalmát: „Hont foglalni alkalmas a kard, s annak védelmezésben hasznos. Megtartani a hont azonban csak kaszával lehet. Kaszával, ekével, izzadságos, becsületes munkával. Hont veszejt, ki másra bízza a munkát.”

Szívós, kitartó munkával épül és fejlődik tovább a település, féltett kincsként ápolva az ősöktől örökölt hagyományait, népszokásait. E munkában mindig is meghatározó szerep hárult az iskolára, annál is inkább, mert itt, a kalotaszegi magyar nyelvterület délnyugati peremén, végvári szerepre ítéltetett. Ez fokozott felelősséget ró az itt hivatást teljesítő pedagógusokra, kiktől a közösség minden időben elvárta, hogy hivatástudatuk magaslatán állva, színvonalas oktatásban és a hagyományokhoz méltó neveltetésben részesítsék gyermekeiket.

Az, hogy a Kalotaszentkirályi Iskola az elmúlt évtized alatt kollégiumi rendszerben működő, magyar anyanyelvű oktatást biztosító iskolaközponttá fejlődött, Kalotaszeg egyik legfontosabb és egyben egyik legrangosabb oktatási intézményévé tette.

Iskolánk krónikája először is maradandó emlékoszlopot szeretne állítani a három és fél évszázadnyi múltnak, másodszor azt is szeretné bemutatni, hogyan próbálunk megfelelni mi, a jelen pedagógusai, közösségünk elvárásainak, az új évezred kihívásainak, hittel szolgálva itt a Kalota partján az ifjú nemzedék itthonmaradását, nemzeti közösségünk saját szülőföldjén való boldogulását, a magyar kulturális és nemzeti integrációt. Egyszóval, megmaradásunkat!

 

 

 

 

 

Kalotaszentkirály-Zentelkén,

2003 augusztusában

Lakatos András igazgató