Iskolánk Krónikája

 

 

Jelenünk

1990-ben, a diktatúrát követő első és egyben mind a mai napig egyetlen, autonóm módon megszervezett igazgatóválasztást követően az iskola közössége Lakatos András fizika-kémia szakos tanárt választotta meg igazgatónak, aki tekintettel a népességi arányszámok kedvezőtlen alakulására az anyanyelvű oktatás lehetőségének biztosítása érdekében kezdeményezte a bentlakás újraindítását és egy iskolabusz beszerzését.

 Az 1990-1991-es tanév kezdetén önerőből kezdték működtetni a bentlakást, ezúttal az iskolához közel eső épületben, befogadva a zsoboki, sztánai gyerekeket. Az évek során a tantestület valamint a kisegítő személyzet áldozatos munkájának köszönhetően az iskola fokozatosan szórvány-iskolaközponttá fejlődött, kollégiumi rendszerben működve a környékbeli, de a távolabbi falvak gyermekei számára teremti meg az anyanyelven való tanulás lehetőségét. Több mint tíz kalotaszegi helység: Magyarókereke, Magyarvalkó, Magyargyerőmonostor, Kalotadámos, Jákótelke, Jegenye, Sztána, Marótlaka, Malomszeg, Kiskalota, Kalotabökény, Viság, gyermekei járnak ide. A távolabbi települések gyerekei hét közben a szépen berendezett, fürdővel ellátott bentlakásban vannak, hétvégeken pedig az iskolabusz viszi haza őket. A községközponthoz tartozó falavak (Damos, Jákótelke és Magyarókereke) tanulói, a bánffyhunyadi líceumba iratkozott diákok és a bánffyhunyadi illetőségű tanárok naponta ingáznak az iskolabusszal. Az első buszt, egy 21 személyes Robur márkájú mini-buszt, 1993 áprilisában, Závody Albin és herceg Odescálchi Pál hathatós közbenjárására az angliai Transylvania Direct segélyszervezet adományozta iskolánknak.

            1995-ben  Lakatos András az életbe léptetett Közoktatási Törvény elleni tiltakozásként lemondott, ezt követően a Megyei Tanfelügyelőség Péter István biológia szakos tanárt nevezte ki igazgatónak, aki sokat tett az oktatási körülmények jobbításáért és az iskola fejlődésének fenntartásáért.

            1998 áprilisában ismét Lakatos András lett az iskola igazgatója. Irányítása alatt tovább bővül az intézmény regionális iskola-központ jellege. A színvonalas munka és az elért eredményeknek köszönhetően újabb, önálló iskolával nem rendelkező kalotaszegi falvak - Méra, Vista, Mákó - kerülnek az iskola vonzáskörébe. Többek között ez is indokolta, hogy a régi, benzines üzemeltetésű iskolabuszt 2000 novemberében kicseréljék egy 45 személyes, dieselüzemeltetésű nagybuszra.

            Az iskolabusz beszerzése és működtetése, a bentlakás modernizálása és felszereltségének jobbítása, az évek során tervszerűen kiépítette kapcsolatoknak köszönhetően kapott támogatások, állami költségvetési kiutalások, valamint közösségi összefogás és saját erőforrások felhasználásával történt. Legjelentősebb forrásaink és támogatóink a következők:

·        az állami (központi, megyei és helyi) költségvetésből kiutalt összegek

·        az Illyés Közalapítvány által, a benyújtott pályázatok kedvező elbírálása alapján folyósított összegek

·        külföldi segélyszervezetek (Máltai Szeretetszolgálat, Magyar Amerikai Koalíció, Stichting Contacten Roemenia-Vianen, Stichting Hulpverlening Broederschap Roemenie) által nyújtott támogatások

·        magyarországi testvértelepülések – Körösladány, Szeghalom - adományai

·        alkalmi adományok a református nőszövetség, a református és katolikus egyház, a helyi és környékbeli vállalkozók, cégek, stb. részéről

·        az oktatási minisztérium és a Kolozs Megyei Tanfelügyelőség által kiutalt javak

·        szolgáltatások (kollégiumi elhelyezés és ellátás biztosítása bel- és külföldi kiránduló csoportoknak, tanfolyamok szervezése, stb.)

·        bérleti szerződések megkötése

·        mezőgazdasági termelés (iskolánk három hektár területen gazdálkodik, burgonyát, búzát, zöldségféléket termelve)

Így sikerül biztosítani a tanulók számára azt a kedvező bentlakási költségtérítést, mely még elviselhető tehertételt jelent a többnyire igen nehéz anyagi körülmények közt élő kalotaszegi családok számára. A további fejlődés és építkezés csak a már meglévő lehetőségek még hatékonyabb kihasználásával, valamint újabbak felkutatásával és kiaknázásával képzelhető el.

            Iskolánk tanulóinak létszáma általában 160-170 fő, ennek mintegy 50%-át teszik ki a bentlakásos és ingázó gyerekek, minek köszönhetően működhetnek különálló sőt ritkán párhuzamos osztályok is. A tantestület kivétel nélkül szakképzett, többnyire kalotaszentkirályi és bánffyhunyadi illetőségű pedagógusokból áll, többen közülük az iskola hajdani diákjai, akik nem csak hivatástudatból végzik munkájukat, de érzelmileg is erősen kötődnek az iskolához. Mindez stabilitást, folyamatosságot biztosít, ami lényeges előfeltétele a minőségi oktatásnak.

Diákjaink a megszokott tanulói tevékenység mellett számos más, oktatási, nevelési, művelődési vagy kikapcsolódást nyújtó tevékenységen vehetnek részt a tanév során. Íme néhány példa:

·        Az informatika oktatása tíz évvel ezelőtt egy ZX típusú számítógéppel történő barátkozással kezdődött. Jelenleg több számítógép áll rendelkezésünkre, így berendezhettünk egy informatikai kabinetet, ahol diákjaink nem csak a tanítási év folyamán, hanem a szünidőben is bővíthetik számítógépes ismereteiket. Kapcsolatunkat a világhálóra még nem sikerült megoldani, de reményeink szerint ez is rövidesen megvalósul.

·        A sportot kedvelők megtalálhatják helyüket az iskola foci-, atlétika-, kosárlabda- vagy sícsapatában. Annak ellenére, hogy kis iskola vagyunk, tanulóink minden jelentős sportversenyen részt vesznek sok rangos díjat megszerezve. Atlétika- és sícsapatunk megyei, sőt országos döntőkön szerepelt sikerrel, míg focicsapatunk nemzetközi bajnokságon (Lions Kupa Labdarúgó Torna) is megmérettette magát, és mindhárom alkalommal dobogós helyezést ért el (I., II. és III. díj).

·        Annak tudatában, hogy a XXI. század egyik legnagyobb kihívása az, képesek leszünk-e egészséges környezetet biztosítani a felnövekvő nemzedéknek, iskolánkban 2002 szeptemberétől hivatalosan is megkezdődött a környezetvédelem tanítása. A diákok érdeklődése és munkája lehetővé tette, hogy 2003 áprilisában, immár második alkalommal szervezhettük meg a Föld-napi ünnepséget. Faültetés, hulladékgyűjtés, rajzverseny és tudományos dolgozatok bemutatása szerepelt a programban. Mindezek lebonyolításában nagy segítségünkre volt a Kolozsvári Környezetvédő Klub (CET-Cluj). Ebben a kis közösségben a gyerekek már kezdik érteni, és reményeink szerint nem is fogják elfelejteni, hogy mit jelent: „a Földet nem a nagyapáinktól örököltük, hanem az unokáinktól kaptuk kölcsön”.

·         A vallásos, kulturális és történelmi ünnepek alkalmából előadások és szórakoztató tevékenységek várják az érdeklődőket. Néhány vers és ének, néhány értékes útbaigazítás a szaktanárok részéről, néhány, nem éppen zökkenőmentes próba, és irodalmáraink, dalnokaink egy pillanatra megállítják az időt az iskolában, emlékeztetve az éppen időszerű ünnepre:                 Karácsony, Március 15, Nemzetközi Nőnap, Költészet Napja, Húsvét, Aradi vértanúk, stb. December 6-án a Mikulás szó szerint beköltözik az iskolába, és minden gyereket megajándékoz, ami elsősorban az óvodások és a bentlakó tanulók számára különleges élmény. A februári farsangi bálon számítógépkukacok, kiscsibék és Hófehérkék ropják együtt a táncot a kéményseprőkkel és a boszorkányokkal. Ezen esemény megszervezése az osztályfőnökök illetve a tanítók feladata. A díjak pedig lelkes támogatóink jóvoltából szaporodnak évről évre. A gyermeknapi rendezvényeket komoly közvélemény-kutatás előzi meg. A tanulók véleménye alapján állítjuk össze a gyermeknap programját. Ilyenkor fontos szerep hárul a Tanulók Tanácsára. Ők az összekötők a diáksereg és a tanári gárda közt. Az idén a megszokott aszfaltrajz- és kerékpárverseny mellett ügyességi versenyekre is benevezhettek az érdeklődők. Este pedig együtt bulizhattak diákok és tanárok.

·        A kiszállások sem jelenthetnek gondot iskolánk tanulói számára. Iskolabuszunk évek óta május első szombatján megszokott látvány a körösfői Riszeg-tető lábánál, ahonnan dalnokaink rendszeresen elhozzák a legjobb díjakat. Rendszeresek a kolozsvári színházlátogatások, kirándulások és vendégszereplések.

·        Községünk hagyományőrző néptánccsoportjának tagjai is iskolánk tanulói, akik főként magyarvalkói, szentkirályi és nyárszói táncokat tanulnak. A tánccsoportnak bárki tagja lehet, akár kezdő, akár haladó szinten. Iskolabuszunk rendelkezésére áll tánccsoportunknak is. Szándékaik szerint idén folytatni szeretnék a tavaly elkezdett turnéjukat Kalotaszeg falvaiban.

·        Év vége felé lázban ég az egész iskola. Mindenki az év legnagyobb rendezvényére, a tanévzáróra készül. A tanulmányi díjak kiosztása után minden osztály külön műsorszámmal lepi meg a közönséget. Ilyenkor együtt ünnepel tanuló, tanár, szülő, támogató. A tanévzáró ünnepség a támogatók számára szervezett fogadással ér véget. Ezen olyan személyek vesznek részt, akik szívükön viselik iskolánk sorsát, és támogatják rendezvényeinket.

·        A szünidőben sem áll meg az idő az öreg gesztenyefák árnyékában. Egész nap a sportolni és szórakozni vágyó fiatalok lármájától hangos az iskolaudvar. Péntek délutánonként pedig tanári felügyelet alatt zajlik a táncoktatás és az éjfélig tartó buli. Vasárnaponként érdekes programokkal várjuk az itthon nyaralókat. Iskolánk rendezvényei közül sok már hagyományossá vált, és olyan méreteket öltött, hogy Kalotaszeg más iskoláinak tanulói is érdeklődéssel várják, és szívesen vesznek részt ezeken. 

Immár hagyományossá válik iskolánk legjobb tanulóinak bel- és külföldi táboroztatása, üdültetése (Szováta, Hegyközszentmiklós, Homoród-fürdő, Kalota-havas, Harkány, Csáfordjánosfa, Zánka stb.)

Mindezeknek köszönhetően diákjaink jó, a megyei átlagot meghaladó eredményeket érnek el a kötelező oktatási szintet lezáró képességvizsgákon, és eredményesen szerepelnek a különböző művészeti, sport- és tantárgyversenyeken, később pedig a líceumokban továbbtanulva sikeresen veszik fel a versenyt a városi tanulókkal. Ékes bizonyítéka mindezeknek az a nagyszámú, felsőfokú végzettséget szerzett személy, aki iskolánkat tekinti alma materének, valamint az, hogy egyre inkább kiemelkedő státust jelent kalotaszentkirályi diáknak és pedagógusnak lenni.