Transparență - Hotăririle Consiliului de administrație

 

 

 

 

 CONVOCATORI ȘEDINȚE C.A. - 2021

Membrii Consiliului de Administraţie sunt învitaţi să participe la şedinţa cu tema:

1.      Aprobarea statelor de funții pentru anul școlar 2021-2022.

2.      Aprobarea unui calendar pentru demararea procesului de avizare a unei modificări în rețeaua școlară. Obținerea avizul ARACIP-iului pentru o clasa de învățănât profesional (clase 9-11 profesional) din anul școlar 2022-2023.

3.      Hotărâre privind organizarea programului, Școala Altfel (perioda 8-12 martie);

4.      Întocmirea orarului special pentru organizarea concursului de matematică  ”Csillagszerző” 05.03.2021;

5.      Stabilirea/actualizarea procedurii de acces al părinților în unitate;

6.      Întocmirea programului cadru, al activităților pentru festivitatea de atribuire a premiilor ”Gyarmathy Zsigmond”;

7.      Aprobarea proiectului de buget pentru anul calendaristic 2021.

8.      Aprobarea unui contract de angajare cu prestări servicii pentru bazinul de înot.

9.      Diverse.

            Şedinţa va avea loc în data de 26.02.2021, în Sala de ședință CA la ora 12.

 

Nr înregistrare: 112/04.02.2021

Către Inspectoratul Școlar Județean Cluj

Referitor la scenariul  privind funcționarea unităților de învățământ , în contextul prevederilor ordinului comun ME-MS , pentru aprobarea măsurilor de organizare  a activității în cadrul Școlii Gimnaziale Ady Endre Sâncraiu comunicăm următoarele:

Școala Gimnazială „Ady Endre” Sâncraiu intră în Scenariul 2 începând cu data de 8.02.2021.

Luând în considerare

Ratei de incidență cumulativă a COVID-19 la 1000 locuitori pe localități (UAT) la data de 04.02.2021, pentru perioada 21.01.2021-03.02.2021

67

SANCRAIU

59434

1541

2

2

1.30

 

Numărul de schimburi: 1

Orarul școlar adaptat cazurilor medicale: nu este cazul.

Nu sunt amenajate săli de clase în alte spații.

Persoana desemnată ca responsabil COVID : Csudom Norbert

Situații speciale nu avem în desfățurarea activității didactice în sistem online.

Transportul, servirea mesei și cazarea elevilor interni respetă protocoalele prevăzute  în ordinul comun.

Director,Secretar,

Okos-Rigó Dénes                                                                                                                                                             Kovács Brigitta

 

            Membrii Consiliului de Administraţie sunt învitaţi să participe la şedinţa cu tema:

10.  Aprobarea CDȘ-ului pentru anul școlar următor, la propunerea CP;

11.  Aprobarea proiectul de încadrare pentru anul școlar 2020/2021;

12.  Aprobarea calificativelor pentru personalul nedidactic:

13.  Aprobarea proiectului de hotărâre CA privind, primirea în administrare de la Consiliul local unui Bazin de înot, conform (HOTĂRÂRI Nr. 8. din 14.01.2021 privind darea în administrare a unor bunuri imobile (construcții și terenuri),  proprietate publică a Comunei Sâncraiu, către Școala Gimnazială „Ady Endre” Sâncraiu);

14.  Analiza rezultatelor școlare la sfărșitul semestrului I.

15.  Aprobarea execuției bugetare pe Trimestrul IV. respevtiv pe anul 2020.

16.  Aprobarea proiectului de buget pentru anul 2021;

17.  Diverse.

            Şedinţa va avea loc în data de 25.01.2021, în CDI-ul şcolii la ora 9.