Ökotábor

Öko-tábor
      

            A nyári szünidőben megrendezett Öko-tábor egyedülálló, Kolozs megyét tekintve is úttörő kezdeményezés. Az I-VIII. osztályos diákoknak szánt egyhetes rendezvény mottója: Mi szeretjük a természetet! Célja a környezettani alapismeretek megismertetése, a természetbarát magatartás, a tiszta környezetre való igény kialakítása.

Helyszín: a magyarókereki iskolakert

A tábor programja:

v     hétfő: megérkezés, ismerkedés, sátorhúzás, a tábor belső rendjének ismertetése

v     kedd: Kék nap – Víznap – a víz fontosságát hangsúlyozó tevékenységek

v     szerda: Zöld nap – Természetföldrajzi nap – természetjárás, túrázás, növényismeret

v     csütörtök: Sárga nap – Nap-nap – alternatív energiaforrások ismertetése, természetes és környezetbarát anyagok hasznosítása gyakorlati tevékenységek révén

v     péntek: táborbontás, díjkiosztás

Szervező: Silvanus Ökológiai Egyesület, Kalotaszentkirály

Társszervező: Transilvania Ökológiai Klub, Kolozsvár

Támogatók: Ady Endre Iskola, polgármesteri hivatalok

Újságcikk:

 
 
 
   
         

PÉTER MÓNIKA MÁRIA

A vízzel történő tudatos bánásmód kialakítását szolgálja a gátépítés
A vízzel történő tudatos bánásmód kialakítását szolgálja a gátépítés
Ötödik alkalommal szerveztek ökotábort augusztus 11. és 15. között, a magyarókereki iskolakertben. A nemzetközivé bővült rendezvény a kalotaszentkirályi Silvanus Ökológiai Egyesület és a miskolci Holocén Természetvédelmi Egyesület közös szervezésében zajlott. A tábor során kalotaszegi, szilágysági és magyarországi általános iskolások ismerkedtek a természettel és annak védelmével. A résztvevő 36 diák a kalotaszenkirályi, valamint a szilágylompérti Ady Endre Iskola, a Bánffyhunyadi Iskolaközpont, a körösfői I–VIII. Osztályos Iskola, a miskolci Avasi Gimnázium, a Jókai Mór, az Istvánffy Általános Iskolák, a köröstarjáni és a budaörsi általános iskolák, a parasznyai Kazinczy Ferenc Iskola, a szigetszentmiklósi Jedlik Gimnázium és Mátyás Király Iskola, az Emerson Iskola, a nagyváradi Sportiskola tanulói, akiknek a változatos programot ezen iskolák pedagógusai és az egyesületek önkéntesei biztosították.


Hétfőn az ismerkedést és a csoportformálást célzó tevékenységeket Laskó Kuthi Adrienn és Gőz Brigitta magyarországi önkéntesek irányították. Kedden Antal István, a körösfői iskola igazgatója és Antal Ágnes körösfői biológiatanár vezetésével felfedező utat tettek a Hármas-kősziklán és környékén, megismerni a növény- és állatvilágot, délután megfestették a tábor zászlaját. „Szerintem a túra nagyon szép helyeken volt, a táj csodálatos. A zászlófestés is jó program volt” – jegyezte be az egyik diák a tábori naplóba. Szerdán a Kalota-havas lábánál található természeti szépségeket – a Havasrekettyei vízesést, a Fehér-sziklákat, víznyelőket – csodálhatták meg Péter György-Árpád földrajztanár, a Silvanus egyesület elnökének vezetésével. A csütörtöki gátépítést és vízminőség-vizsgálatot Okos-Rigó Dénes, a kalotaszentkirályi iskola fizika-technológia tanára irányította, ez a foglalkozás a vízzel történő tudatos bánásmód formálását célozta. A drámajátékok, a közös étkezések és tábortüzek során a tanulók szociális érzékenysége, társaikkal szembeni felelős magatartása fejlődött. A szolgálatosság, az ételkészítés, a beszélgetések mind maradandó élményt jelentettek diákoknak, tanároknak egyaránt.

Az ingyenes utaztatást, a kiosztott díjakat és a díjmentes táborozást a fent nevezett egyesületek és a Kalotaszentkirályi Polgármesteri Hivatal biztosította.