Gyarmathy Zsigáné Alkotótábor

Alkotótábor

 

A program célja: hagyományos mesterségek (fafaragás, vászonhímzés) életben tartása a kalotaszegi régióban, alkotásra való nevelés, fiatal nemzedék alkotási vágyának kielégítése, létrejövő kisvállalkozásoknak ötlet, indulásnak.

Célcsoportok: IV-VIII.-os diákok

Tevékenységek: elméleti oktatás, gyakorlati képzés, szórakoztató programok
Szervező:

Ady Endre Kulturális Egyesület - http://www.sancraiu.ro/hu/intezmenyeink/intezmenyeink.frame.htm

A program leírása

            Nemzeti kultúránknak, a magyar népművészetnek szerves részét képezi, jellegzetes színfoltját jelenti Kalotaszeg folklórkincse is, melyen belül ma is fontos szerepe van a kézművességnek. Ezeket a kincseket a 19. és a 20. század néprajzkutatói és –gyűjtői (Jankó János, Hermann Antal, Gyarmathy Zsigáné, Faragó József, Péntek János stb.) emelték ki a feledés homályából és tették ismertté a tudományterület ismerői számára. Népi kultúránk e részének a szélesebb közönségekhez való eljutását, megismertetését, már nem annyira a tudományos fórumok, mint inkább a nagyobb csoportokat átfogó, rendszeresített képzések biztosíthatják. Ilyen népszerűsítő és képzési célokat tűztünk ki az egyhetes Kalotaszegi Gyarmathy Zsigáné Alkotótábor megtervezésekor is, melynek keretében a vidékünkre jellemző vászonhímzést (varrást), fafaragást, bogozást, gyöngyfűzést oktatunk. E népművészeti ágak gyakorlati elsajátítása mellett célunk a résztvevőkkel megismertetni a kalotaszegi szellemiséget, népszokásokat, népviseletet és természetföldrajzi adottságokat is. Táborunk Gyarmathy Zsigáné szellemiségében szerveződik, aki már több mint egy évszázada mentette meg és tette világhírűvé a kalotaszegi varrottasokat, népviseletet.

           

Tevékenységek

            Táborunk ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, melynek keretén belül, a vidéket ismerő néprajzkutatók előadásaikban ismertetik Kalotaszeg népművészetét. Naponta, délelőtt 3 óra, délután 3 óra foglalkoztatás, elméleti és gyakorlati képzés: varrás, fafaragás bogozást, gyöngyfűzést. Minden résztvevő a tanulandó anyagot nyomtatásban is megkapja. E tevékenységeket különböző szabadidő és szórakoztató programok követik: táncház, kürtöskalács-készítés, fonóház, környékünkkel kapcsolatos film- és diaanyag bemutatása, Kalotaszeg műemléktemplomainak és a Bélesi gyűjtőtó megtekintése, Gyarmathy Zsigáné est, helyi fafaragók munkáinak megtekintése, régi kalotaszegi varrottasok tanulmányozása. Naponta három alkalommal közös étkeztetés. A jelentkezők igény szerint választhatnak a következő szálláslehetőségek között: iskolai bentlakás, sátorozási lehetőség, valamint falusi vendégfogadók. A tábor záró mozzanata a résztvevők által elkészített tárgyak kiállítása, értékelése és díjazása. A záróünnepségen népdal- és néptánc előadások helyi és környékbeli tánccsoportok fellépésével, népviseleti parádéval.